var StaticUrl = '\/\/v1-ab.cdn-static.cn\/'; var sUserAgent= navigator.userAgent.toLowerCase(); var bIsIpad= sUserAgent.match(/ipad/i) == "ipad"; var bIsIphoneOs= sUserAgent.match(/iphone os/i) == "iphone os"; var bIsMidp= sUserAgent.match(/midp/i) == "midp"; var bIsUc7= sUserAgent.match(/rv:1.2.3.4/i) == "rv:1.2.3.4"; var bIsUc= sUserAgent.match(/ucweb/i) == "ucweb"; var bIsAndroid= sUserAgent.match(/android/i) == "android"; var bIsCE= sUserAgent.match(/windows ce/i) == "windows ce"; var bIsWM= sUserAgent.match(/windows mobile/i) == "windows mobile"; var browser=navigator.appName; var b_version=navigator.appVersion; var version=b_version.split(";"); var _vm = {}; var trim_Version= version[1] ? version[1].replace(/[ ]/g,"") : ""; var isIe = { ie6:browser=="Microsoft Internet Explorer" && trim_Version=="MSIE6.0", ie7:browser=="Microsoft Internet Explorer" && trim_Version=="MSIE7.0", ie8:browser=="Microsoft Internet Explorer" && trim_Version=="MSIE8.0", ie9:browser=="Microsoft Internet Explorer" && trim_Version=="MSIE9.0" } function isWeiXin(){ var ua = window.navigator.userAgent.toLowerCase(); if(ua.match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ return true; }else{ return false; } } var version = {'css':'202031911342','js' :'2021519103916'}; function setCookie(c_name,value,expiredays) { var exdate=new Date() exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays) document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+";path=/"+((expiredays==null) ? "" : ";expires="+exdate.toGMTString()) } setCookie("time_offset", -new Date().getTimezoneOffset()/60);

世纪美程官网

在线咨询
微信

微信扫一扫

长按二维码关注微信加好友

点击客服免费咨询报价

中海国际社区

发布时间:2016-08-05 12:14

中海国际社区由连续七年荣膺“中国房地产行业领导品牌”的中海地产集团开发建设。项目占地1986亩,建筑面积约120万平米,其中公共配套设施约16万平米,住区约104万平米。项目位于成都市城西主干道羊市街西延线上,距离三环路约1.5公里,三环路与绕城高速路之间项目东临土龙路和规划中的成都市新的领事馆区域。北侧紧邻羊西线,西面为成都市电子科技大学国腾学院,南邻摸底河和5040亩两河森林公园。

        2006年至今我公司分别为中海国际社区的、林汀别墅、碧林苑、央墅、峰墅、南岸等项目业主安装和设计了多套vwin361系统,我公司做到因地制宜为客户指定了独家专业的方案,为客户带去优质的服务的同时也得到了广大客户的一致肯定!

 

 

 


扫一扫在手机上阅读本文章